Agenda

Josep Maria Llompart: apunts de sociolingüista

22-05-2018
Institució Pública Antoni M. Alcover, Manacor

“Càtedra Brossa”. LECTURA DRAMATITZADA

22-05-2018
La Seca Espai Brossa (Barcelona)