J. V. Foix, 30 anys (1987-2017)

30-01-2017

J. V. Foix, 30 anys (1987-2017)

Per commemorar els 30 anys de la mort de J. V. Foix, setmanalment es publicaran alguns dels articles apareguts entre 1931 i 1936 al diari La Publicitat, del qual Foix era director literari.
La gràcia d’aquests articles —que mostren les preocupacions polítiques, morals i socials d’ara fa més de setanta anys— és que no han perdut interès i fins i tot que alguns semblen del tot actuals.

Enllaç